HotelsGuideThailand >> จอง Voucher, โรงแรม, ที่พัก, รีวิว

www.hotelsguidethailand.com

สถานที่ท่องเที่ยว : เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
หมู่ 4 ต.คันโช้ง  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก

เขื่อนแห่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็น "เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน" อันหมายถึง เขื่อนแควน้อยที่ทำให้เกิดความเจริญขึ้นในพื้นที่ สำหรับเขื่อนแห่งนี้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลักษณะพื้นที่โดยรอบมีความร่มรื่น ทัศนียภาพสวยงาม บรรยากาศก็สงบเงียบเหมาะแก่การมาผ่อนคลาย และถ่ายรูปยามพระอาทิตย์ตก

ประเภท : เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ

โรงแรม/รีสอร์ท
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน


ที่พัก


Category Hotel


รีวิว Voucher
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด | 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 | โทร 0 2353 6999 | แฟกซ์ 0 2353 6944 | Disclaimer
ติดต่อเรา | TAT License No.14/00682 | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0125543004205 | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543 - 2557 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด