HotelsGuideThailand >> จอง Voucher, โรงแรม, ที่พัก, รีวิว

www.hotelsguidethailand.com

สถานที่ท่องเที่ยว : วังน้ำเขียวฟาร์ม

155 หมู่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี

 อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

สูดอากาศบริสุทธิ์ กับแหล่งโอโซนอับดับ 7 ของโลก ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ อยู่มากมาย เช่น ไร่องุ่น ฟาร์มเห็ดหอม แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ สวนไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้บรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก อย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย

ประเภท : ฟาร์ม

โรงแรม/รีสอร์ท
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน


ที่พัก


Category Hotel


รีวิว Voucher
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด | 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 | โทร 0 2353 6999 | แฟกซ์ 0 2353 6944 | Disclaimer
ติดต่อเรา | TAT License No.14/00682 | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0125543004205 | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543 - 2557 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด