HotelsGuideThailand >> จอง Voucher, โรงแรม, ที่พัก, รีวิว

www.hotelsguidethailand.com

สถานที่ท่องเที่ยว : วัดโสธรวรารามวรวิหาร
อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา

เดิมเป็นที่รู้จักกันในนามว่า "วัดหงส์" สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในได้ประดิษฐาน "หลวงพ่อพุทธโสธร" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประชาชนทั่วไปรู้จักอย่างดี องค์ท่านได้ลอยน้ำมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานภายในพระอุโบสถ พระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ปางสมาธิสีทองอร่าม พระอุโบสถของวัดมีความสวยงามอลังการณ์ทั้งหมด 8 ชั้น มีการออกแบบสร้างด้วยความละเอียดใช้เวลาหลายสิบปี ด้านบนสุดได้ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองไว้ ยิ่งไปกว่านั้นคือ พระฉัตรทองคำน้ำหนักกว่า 70 กิโลกรัมโดยรัชกาลที่ 9 ได้ทรงประดับไว้ด้วยพระองค์เอง ด้านผนังของพระอุโบสถมีการตกแต่งสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยดวงดาว ภายในประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนจากต่างประเทศศิลปะประยุกต์ไทย-ตะวันตก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ทรงเลือกลายหินอ่อนด้วยพระองค์เอง แต่ละวันมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ประเภท : วัด

โรงแรม/รีสอร์ท
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน


ที่พัก


Category Hotel


รีวิว Voucher
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด | 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 | โทร 0 2353 6999 | แฟกซ์ 0 2353 6944 | Disclaimer
ติดต่อเรา | TAT License No.14/00682 | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0125543004205 | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543 - 2557 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด