HotelsGuideThailand >> จอง Voucher, โรงแรม, ที่พัก, รีวิว

www.hotelsguidethailand.com

สถานที่ท่องเที่ยว : เกาะลิบง (เกาะตะลิบง)
อ.กันตัง  จ.ตรัง

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ.กันตัง และประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภายใต้ท้องน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีหญ้าทะเล ปะการัง ซึ่งมีความสำคัญเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมให้แก่ พะยูนและสัตว์น้ำอื่นๆ อีกมากมายซึ่ง "พะยูน" นับเป็นสัตว์น้ำที่หาชมได้ยากและใกล้จะสูญพันธ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความสมดุลทางระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน อีกที่นึงคือ เกาะตูบ มีนกทะเลบินมาอาศัยอยู่มากมาย เนื่องจากเป็นเกาะที่มีอาชีพทำประมง เราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วย

ประเภท : เกาะ
ดำน้ำ
ดูนก / ส่องสัตว์

โรงแรม/รีสอร์ท
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน


ที่พัก


Category Hotel


รีวิว Voucher
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด | 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 | โทร 0 2353 6999 | แฟกซ์ 0 2353 6944 | Disclaimer
ติดต่อเรา | TAT License No.14/00682 | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0125543004205 | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543 - 2557 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด